Kontakt

Ring oss när du är i behov av transporter eller lagertjänster. Vi ger dig och företaget professionell och engagerad service.

 A Lindskogs Transport AB,

 Har försatts i konkurs så därmed skall all gods och paket med destination 

A Lindskogs Transport AB

Omdirigeras och levereras till nedanstående adress

 

Lomma Express AB / sofiedalsvägen 10 (Blomsterhallen) / 23837 Oxie        info@lommaexpress.se  / telefon 040416110