Miljö & Trafikpolicy

Dagens konsumenter ställer höga krav på att företagen ska vara miljö och trafikmedvetna. Självklart anser vi på A Lindskogs Transport AB att miljön och rätt trafikpolicy är viktigt. Som speditions/transport företag är ett aktivt miljöarbete särskilt att prioritera.

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara föredöme i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället. Vår fordonsflotta består av nya fordon som uppfyller de senaste och högt ställda miljökraven. Alla våra fordon är utrustade med GPS för att alltid välja den snabbaste och bästa färdvägen.

I vårt arbete strävar vi efter att minska miljöbelastningen och för att få en bättre överblick har vi satt upp några miljömål.
      Effektivisera och samordna våra transporter i största möjliga mån.
      Kontinuerligt utbilda våra medarbetare.